Privatuma atruna

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Esiet sveicināti SportWin.lv / WinWinSport.lv tīmekļa vietnē! Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šīs privātuma atrunas noteikumiem. Reģistrējoties interneta vietnē www.sportwin.lv / www.winwinsport.lv, Jūs uzticat SIA „DEPORT” savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šo noteikumu noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā Privātuma atrunā un Noteikumos aprakstīts, kā un kur SportWin.lv / WinWinSport.lv apstrādā personas datus, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus. Gribam arī Jūs brīdināt, ka šie noteikumi var tikt mainīti papildināti vai atjaunoti.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM

Reģistrējoties www.sportwin.lv / www.winwinsport.lv un piekrītot noteikumiem, Jūs iesniedzat mums lietotāja vārdu un uzvārdu, ē-pastu, lietotāja mobilo tālruni, piegādes adresi. Juridiskām personām – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Reģistrējoties Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.

KĀ UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS IZMANTOJAM JŪSU ANKETAS DATUS

Atbilstoši Jūsu anketas datiem SportWin.lv / WinWinSport.lv interneta vietnē mēs izveidojam unikālu profilu, pēc kura Jūs identificēsim kā reģistrētu lietotāju. Jūsu anketā norādītos kontaktdatus izmantojam sadarbībai ar Jums, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par mūsu pakalpojumiem un precēm, sazinoties ar Jums, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai konstatējam sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem pasūtījumiem.

Ja, aizpildot reģistrācijas anketu, Jūs piekritāt saņemt piedāvājumus un jaunumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, sniedzot Jums šādus piedāvājumus un informāciju, piem., vispārīgas jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Jūs piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas, jautājam Jūsu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem u.c. Piedāvājumus un informāciju mēs sniedzam e-pastā, īsziņā.

DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu anketas datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Anketas datus Jūs iesniedzat tiešā veidā, piem., aizpildot reģistrācijas anketas, bet pirkuma datus – izmantojot SportWin.lv / WinWinSport.lv pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesūtat pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas līniju u.c.

TIESĪBAS LABOT ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā norādītie dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Varat vērsties pie mums saskaņā ar šiem noteikumiemun lūgt, lai Jūsu dati tiktu izlaboti vai, lai mēs tos precizētu.
Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā arJūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai.

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu datus no mūsu datu bāzes. Pēc Jūsu lūguma dzēst datus, mēs neatjaunojami anonimizējam sniegto informāciju. Tomēr, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot SportWin.lv / WinWinSport.lv pakalpojumus.
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu.

KĀDOS VEIDOS UN UZ KĀDIEM KONTAKTIEM VARAT SAZINĀTIES AR MUMS

Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:
• ar elektroniskā pasta starpniecību: info@joma-sport.lv,
• zvanot uz mūsu bezmaksas klientu tālruni: +371 29541000,
•rakstiski: Uzvaras bulvāris 10, Rīga LV-1048, SIA DEPORT.